CEO’lar Türkiye’deki Dijital Dönüşüme Nasıl Bakıyor

Geri

Türkiye Dijital Dönüşüme Hazır

TÜRKİYE’DE 58 CEO İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLEREK YAPILAN ARAŞTIRMA, TÜRKİYE’NIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNDE HANGİ NOKTADA OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR.

Teknolojik gelişmelerin hergün bizlere yeni bir şeyler kazandırdığı Dünyada, dijital dönüşüm hızla hayatımızı sararken, Türkiye’nin patronları bu değişimi nasıl değerlendiriyor? Samsung Türkiye, TÜSİAD, GfK ve Deloitte iş birliğinde, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin tepe yönetiminde bulunan 58 CEO ile yaklaşık üç aya yayılmış bir süreçte yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı”, dijital dönüşümün bel kemiğini stratejinin oluşturduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre CEO’lar, dönüşümde en çok bir strateji birimine ihtiyaç duyuyor.

Biz de The Brand Age olarak, araştırma bulgularının açıklandığı basın toplantısındaydık ve Samsung Türkiye Mobilden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’den aldığımız raporun sonuçlarını siz okurlarımız için değerlendirdik.

ARAŞTIRMAYA KİMLER KATILDI?
Yapılan araştırmaya katılan 58 CEO’nun ortalama yaşı 47, temsil ettikleri şirketlerin ortalama faaliyet yılı 35, ortalama çalışan sayısı 10.000 ve üzeri, ortalama şirket cirosu 2.2 milyar dolarken, katılan CEO’ların yüzde 84’ü erkek, yüzde 16’sı ise kadın.

Türkiye’nin en büyük firmalarının yer aldığı çalışmaya 11 banka, 11 holding, 6 perakende, 4 hızlı tüketim ürünleri, 3 telekomünikasyon, 3 dayanıklı tüketim ürünleri, 2 sigorta, 2 mobilya imalat, 2 inşaat, 2 adet ambalaj firmaları katılım gösterdi. Diğer kategorisinde de 12 şirket yer alıyor.


1

ŞİRKETLER EN ÇOK ‘’STRATEJİST’’E İHTİYAÇ DUYUYOR

Araştırma neticesinde ortaya çıkan bir başka bulgu ise, şirketlerin dijital dönüşümde en çok ihtiyaç duydukları birimin strateji tarafında olduğu görülüyor. Yani şirketler dijital dönüşüm arzusu içinde fakat bunu başlatacakları ve belli bir takvime sokacak stratejileri belirleyecek kişi istihdamında sıkıntı yaşıyor.

tansuyegen
Son yıllarda hızlı bir şekilde yaşanan dijital değişim sürecine farklı bir açıdan bakmak üzere yola çıktıklarını belirten Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, “Araştırmamızdan çıkan temel bulgulara baktığımızda; kurumlarda, dijital olgunluk ve dijital strateji arasında önemli bir korelasyon olduğu görülüyor. Bu kapsamda net ve anlaşılır dijital stratejiye sahip olmanın öneminin, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler tarafından net bir şekilde anlaşıldığını görüyoruz. Zaten katılımcılar, ‘stratejinin net ve anlaşılır olmasını’ kurumsal dijital değişimin başarısında en önemli etken olarak görürken; dijital olgunlaşmanın önündeki en önemli engeli de ‘stratejinin eksikliği’ olarak ifade ediyorlar’’ dedi.

2

Yine katılımcıların görüşleri neticesinde raporda çıkan bir diğer bulgu ise, şirketlerin dijital dönüşümde en çok ihtiyaç duydukları birimin strateji tarafında olduğunu gösteriyor. Yani şirketler dijital dönüşüm arzusu içinde fakat bunu başlatacakları ve belli bir takvime sokacak stratejileri belirleyecek kişi istihdamında sıkıntı yaşıyor.

Yeğen, rapordaki diğer önemli bulgulara, ‘’Dijital değişim, Türkiye’de üst düzey yöneticiler tarafından destekleniyor. Katılımcıların %90’ı dijital değişim sürecinin liderliğinin üst düzey yöneticiler tarafından üstlenildiğini belirtiyor. Şirketlerin %40’a yakını sürece, teknoloji birimleri tarafından liderlik edildiğini, %20’si ise gelecekte de bu birimlerin liderlik etmesini planladıklarını belirtiyor. Ancak, Türkiye’de dijital değişim, henüz ‘bütün bir resim’ olarak ele alınmıyor. Değişim, organizasyonel birimler içerisinde birbirinden bağımsız olarak geliştiriliyor ve yönetilen inisiyatifler çerçevesinde yürütülüyor. Şirketler münferit teknolojilere operasyonel bir odak ile yatırım yapıyorlar’’ diyerek dikkat çekiyor.

Dijitalleşme Yatırımlarında Telekomünikasyon Şirketleri Başı Çekiyor

Tüketici taleplerinin sektörler üzerinde farklı beklentiler yaratması sebebiyle, dijital teknolojilerin sağlaması beklenen fayda, sektörlere göre farklılaşıyor. Son tüketiciler ile doğrudan temas halindeki B2C şirketlerinin yatırım odakları, B2B şirketlerininkinden oldukça farklılaşıyor. Telekomünikasyon ve Finansal Hizmetler sektörleri dijitalleşmeyi sadece önceliklendirmekle kalmayıp yatırımlarının önemli bir bölümünü dijitalleşmeye ayırıyorlar” dedi.
3

Araştırmadan elde edilen temel bulgular şu şekilde belirtiliyor:

-Katılımcılar, kurumsal dijital değişimin başarılı olabilmesindeki en önemli etkeni, net ve anlaşılır bir strateji olarak belirtiyor. Araştırmaya katılan her üç şirketten ikisi net ve anlaşılır bir dijital stratejileri olduğunu düşünürken; her beş şirketten biri net ve anlaşılır bir dijital stratejilerinin olmadığını söylüyor.

-Araştırmaya katılanlara, dijital değişime teşvik eden sebepler sorulduğunda, %17 ile verimliliği artırmak ve %16 ile müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek tüm seçenekler arasında ön plana çıkıyor.

-Seçimlerin sıralamasına bakıldığında ise, %21 ile en önemli sebep olarak belirtilen verimliliği artırmayı, %19 ile müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilme, yine %19 ile rekabet avantajı, %12 ile kârlılık takip ediyor.

-Dijital alanlara yatırımda telekomünikasyon, sigorta ve bankacılık ilk 3’te yer alırken; diğer sektörler arasında perakende öne çıkıyor.

4

-Araştırma kapsamındaki şirketlerin 2015 yılı yatırımlarının %27’sini Internet, mobil yazılım, donanımdan oluşan dijital alanın oluşturduğunu belirtiyor. “Tüm sektörler arasında dijital yatırımlara özellikle bankacılık, sigorta ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirketlerin ciddi oranda yatırımlar yaptığını görüyoruz.

-Bu üç sektörün dijital alanlara yaptıkları yatırımların ortalaması %55’iken, bu sektörler dışındakilerin yaptığı yatırımların ortalaması %16’lar seviyesinde kalıyor.

-Net ve belirlenmiş bir dijital strateji kapsamında yatırım yapmaya başlayan şirketlerin gelecek dönem yatırımları sorulduğunda ise; giyilebilir teknolojiler, robot yatırımlar ve yenilenebilen enerji teknolojileri dışındaki bütün teknolojik yatırım alanlarında bir takım yatırımları olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da yatırımlarını artırmayı planladıklarını görülüyor

Araştırmada son tüketici ile temas eden şirketlerin, B2B şirketlere kıyasla dijital pazarlama, mobil teknolojiler, müşteri deneyimi ve e-ticaret konularında daha fazla yatırım yaptığı görülüyor.

Diğer taraftan B2B şirketlerin ise nesnelerin interneti (IoT), yenilenebilen enerji teknolojileri, iş analitiği, robot, tedarik zinciri takibi gibi alanlarda B2C firmalara kıyasla daha fazla yatırım yaptığı ortaya çıkıyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin değerlendirmelerine göre, rekabetin %45 oranında bulundukları sektörden gelmesi beklenirken, diğer sektörlerden %30, girişimci firmalardan ise %25 oranında rekabetin gelmesinin beklenmesi sektör dışından gelecek rekabetin önemini vurguluyor.

Özellikle bankacılık, telekomünikasyon, hızlı tüketimde faaliyet gösteren şirketler, diğer sektörleri ve girişimci firmaları önemli bir tehdit olarak algılıyor. Telekomünikasyon sektörü daha çok diğer sektörlerdeki firmaların yeni oluşumlar göstereceğini düşünüyor. Rekabetin diğer sektörlerden ve girişimci firmalardan geleceğini söyleyen şirketlere hangi sektörün kendileri için rekabet oluşumlarını ortaya çıkarabileceği sorulduğunda ise, teknoloji ve perakende sektörleri açık ara ön plana çıkıyor.

Dijital değişim konusunda CIO/CTO pozisyonları yerini korurken; dijital değişimden sorumlu C seviye görevlendirmeleri hızla yapılıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de dijital değişimin liderliğini ağırlıklı olarak Bilgi Teknolojileri (CIO/CTO) yürütüyor. Ancak şirketler, dijital değişimi hayata geçirmede doğru vizyon ve stratejinin önemi kadar, süreci yönetecek liderlerin konumlandırılmasının başarıya ulaşmada kritik bir önem taşıdığının farkındalar.

Araştırmada; Chief Digital Officer (CDO), bir unvan ya da pozisyon gerekliliğinden ziyade, dijital değişim konusunda görevlendirmeyi içeren tüm pozisyonları kapsayacak şekilde ele alınıyor.

Varolan durumda Türkiye’deki şirketlerin %38’inde Chief Digital Officer (CDO) görev tanımına uyan bir yönetici bulunuyor. Ancak katılımcı şirketlerin sadece %26’sı bu pozisyonun CDO unvanı ile çalıştığını belirtiyor.  Bankacılık, Telekomünikasyon, Dayanıklı Tüketim Ürünleri sektörlerinde bu oran %67’iken, perakende sektöründe ise bu yarı yarıya görünüyor. CDO pozisyonu olmayan şirketler ise önümüzdeki 3 yıl içinde  bu pozisyonu %80 oranında doldurmayı planlıyor.

5

CEO’LAR DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Müşteri deneyimini mükemmelleştirerek, karı maksimize edeceğim yol dijitalleşmeden geçtiği için dijital değişim birinci önceliğimdir.
Meral Eredenk Kurdaş, Genel Müdür-AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş

Öyle bir değişimden geçiyoruz ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun sürükleyicisi de dijital dönüşümdür.

Galya Frayman Molinas, Başkan- Coca Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Tic. A.Ş.

Kesintisiz müşteri deneyimi şirketlerin vazgeçilmez stratejisidir, bu da ancak dijital dönüşümle birlikte olabilir.

Bülent Gürcan, Genel Müdür- Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Dijital değiş ya da yok ol.

Osman Okyay, Başkan-Kale Grubu Şirketleri

Dijital dönüşüm eğitim sistemindeki sınıf atlamaya benzer.
-Cem Tüfekçi, Yönetim Kurulu Üyesi, Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Canlı ve/veya ‘elektrik tüketen tüm cihazların’ birbirine bağlanacağı tek mecra dijital ortam olacak.
-Mustafa Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı- Verusa Holding A.Ş.

Küresel dünyada yer almak ve rekabet edilebilir bir refah toplumu yaratmak için dijital değişim artık temel koşul. Bunu sağlayacak teknoloji hazır ve ulaşılabilir durumda, ancak toplumun tüm bileşenleri; devlet, eğitim kurumları, şirketler ve bireyler dijital yaşamı bir kültür olarak benimsedikleri vakit dijital dönüşüm sağlandı diyebileceğiz.
C. Müjdat Altay, İcra Kurulu Başkanı- Netaş

Dijital değişim, sade ve pratiktir. Aynı zamanda hayatı kolaylaştırır. Verimliliği ve zamandan tasarrufu sağlarken, verinin kayıtlı olmasından dolayı ölçülebilir ve güvenilirdir.
Evrim Aras, Yönetim Kurulu Başkanı & CEO- Aras Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

Müşteri profili ve değişimi göz önünde alındığında firmaların hem bugünden hem de rakiplerinden farklı olabilmesi ancak dijital değişimle mümkündür.

-Dr. Süha Taşpolatoğlu, CEO- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dijital dünyaya ayak uyduramayan bir şirketin ‘dışlanmış’ hissiyatı yaşadığını düşünüyorum. Kendisi hissetmezse müşterileri mutlaka hissedecektir.
Hulusi Acar, CEO- Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

Dijital dünyaya uygun yeni iş modelleri üretemeyecek şirketler ve meslekler yok olmaya mahkumdur.

Murat Akgiray, Yönetim Kurulu Başkanı- Bimeks Bilgi İşlem ve Dış. Tic. A.Ş.

Hızlı olan öne geçiyor. Bu yüzden hız bakımından dijital önemli. Hızlı olan kazanıyorsa, dijital olan kazanacak.

T. Murat Kolbaşı, Yönetim Kurulu Başkanı- Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Dijitali kaçırırsan bitersin.

Metmet T. Nane, Genel Müdür- CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

Dijital değişim: Oyunun kuralları değişti; adapte ol ya da yok ol.

Dr. Deran Taşkıran, Genel Müdür- Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

Arz ve talebi hızla birleştiren kazanacak, geç kalanlar kaybedecek.

Dr. Yük. Müh. Mustafa Sani Şener, İcra Kurulu Başkanı- TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Dijitalleşmeye yatırım yapmamanın maliyeti yatırım yapma maliyetinden çok daha yüksek.

Cemal Kişmir, Genel Müdür- BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir